Управление на клиентите

В ерата на технологиите, когато информацията за продукти и услуги, предлагани на пазара, буквално залива потребителите, за съвременните компании е от изключителна важност да притежават също толкова обемна и навременна информация за нуждите и потребностите на своите потенциални клиенти. Събирането, обработването и възможността за бързо и лесно анализиране на такъв тип информация все повече налага използването на специализирани софтуерни решения за управление на комуникацията между фирмата и нейните партньори и клиенти.Целта е  да се постигне повишаване на ефикасността на бизнеса, което от своя страна често изисква цялостна промяна в организацията на работа на компанията.

Внедряването и използването на CRM системи облекчава работния процес и установява единен стандарт за обслужване, даващ сигурност на клиента, че неговите желания и интереси ще бъдат поставени на първо място. Веднъж спечелила клиента използвайки CRM система, компанията продължава да поддържа и разширява взаимоотношенията си с него. Спомага събирането на информация за предпочитания и нагласи към отделни продукти, услуги и т.н. и дава възможност за индивидуален подход към всеки потребител. Това е най-важния момент от управлението на комуникацията с клиентите, защото предвид силната конкуренция днес, за клиентите е най-лесно да сменят ползвания продукт , респективно доставчик на услуги. Затова познаването на нуждите на клиентите и тяхното сегментиране, което е основното приложение на CRM системите, е от изключително значение за фирмите. Грижата и вниманието към клиентите гарантира тяхното задържане и води до пазарно укрепване на компанията. Прави я финансово стабилна, повишава нейната конкурентоспособност, намалява разходите, увеличава успеваемостта и осигурява бъдещото й развитие. CRM поставя клиентите във фокуса на внимание на всяка компания и употребата му е гаранция, че фирмата ще може безупречно да управлява качеството на всички процеси, свързани с обслужване на клиентите. Следи предпочитанията и нуждите на всеки клиент и го кара да се чувства специален. Предлага модерни и бързи начини за маркетинг и реклама на нови продукти и услуги, чрез най-модерните и популярни начини за комуникация. Изгражда стабилни взаимоотношения, базирани на доверие и взаимно уважение. Спомага превръщането на случайните потребители в постоянни, в последствие и в лоялни клиенти, а това е ключът за успеха на всеки бизнес.

This entry was posted in Практики and tagged , , , , , . Bookmark the permalink.