Едно различно приложение на SaaS и CRM

SaaSSaaS (Software as a Service) е нов метод за предлагане на софтуерни услуги, най-често свързани с т.нар. „интернет облак“. SaaS се превърна в нов модел за доставка за повечето бизнес приложения, включително счетоводни програми, фактуриране, управление на взаимоотношенията с клиентите (CRM), планиране на фирмените ресурси (ERP), управление на човешките ресурси (УЧР), за управление на съдържанието (Content Management) и Service Desk управление. SaaS е включен в стратегията на всички водещи компании за бизнес софтуер и бавно, но сигурно навлиза в бизнес-ежедневието.

Според прогноза на Gartner Group, SaaS продажбите през 2010 г. са достигнали 9 милиона щатски долара, което е с 15,7% повече от 2009 г. и се очаква да нарасне до 10.7 милиона през 2011 г. (с до 16,2% повече от 2010). Специалистите от Gartner Group също смятат, че SaaS приложения, които представляват малко повече от 10% от общия пазар на бизнес софтуер през миналата година, ще достигнат най-малко 16% от световните продажби на софтуер през 2014. До колко е приложим SaaS на българския пазар, все още е рано да се каже, но назрява момента компаниите да започнат да се ориентират към този нов модел на използване на ресурси. Вече има няколко български доставчици и интегратори на софтуерни системи, които предлагат подобен тип услуги, но тук ще се спрем на едно по-различно решение, което се откроява от стандартните CRM приложения и дава един различен аспект върху използването на SaaS технологиите. А освен всичко това, този проект е и със силен социален елемент и обществено одобрение. Става въпрос за InfoServ e-School – Електронен дневник.

Това е софтуерна система, която спомага организирането на учебния процес вInfoServ e-School - Електронен Дневник българските училища. Системата уведомява родителите за резултатите и събитията, свързани с техните деца в училище, посредством SMS съобщения, e-mail или проверка чрез обаждане по телефона. Създадателите тази нова иновационна услуга имат за цел да се подобри качеството на образованието в България, както и да се увеличи реномето на българското училище.

Какво е различното тук?

Както при повечето CRM системи, софтуерът събира и обработва информация за клиенти – в случая за родителите на децата в училище. Уникалната й структура обаче позволява достъп до ресурсите от всяка една точка на света посредством интернет връзка (SaaS). Предимствата на системата Електронен дневник са много:

  • За работа в училищата е необходим е единствено компютър и интернет връзка.
  • Лесно внедряване на софтуера  - инсталира се само клиентската част на системата и чрез интернет се свързва към сървърния център, който се грижи за предоставянето на информацията (SaaS).
  • Без първоначална инвестиция – предоставя се безплатно за училището.Уведомяване на родителите с InfoServ e-School
  • Без инвестиция в хардуер – сървър, помещение за него с надеждни ток, интернет, охлаждане и т.н.
  • Няма инвестиция в телефонна инфраструктура за целите на софтуера – ISDN, мобилни линии и др.
  • На учителите се предоставя възможност за работа от произволен компютър.
  • Не се изисква актуализация на софтуера – всички нови версии се ъпдейтват автоматично.
This entry was posted in Новости, Технологии and tagged , , , , , , . Bookmark the permalink.