Какво е CRM
Какво е CRM?

CRM системите намират все по-голямо приложение във всяка сфера на бизнес, като спомагат за подобряването на бизнес процесите, най-често свързани с продажби, маркетинг и обслужване на клиенти.

Какво означава CRM? Customer Relationship Management или накратко CRM представлява софтуерна система, която Управлява Взаимоотношенията с Клиентите. В някои сфери на дейност това биха били продажбите, в друга – поддръжката на клиенти, но всеки вид Взаимоотношения има нуждата от комуникация, за да бъдат извършени. Тя…

CRM & Call Center в една платформа
CRM и Call Center в една платформа

Взаимното използване на CRM и Call Center в една платформа дава уникална възможност за управлението на бизнес процесите по всички комуникационни канали…

CRM за управление на продажбите
Управление на търговската дейност с CRM

Продажбеният процес е пътят, който един търговец изминава от постъпването на запитване, до успешното приключване на сделката. CRM системата е този инструмент, който…

CRM за поддръжка и обслужване на клиенти

Обслужване на клиенти с CRM
CRM за поддръжка и обслужване на клиенти

Всеки бизнес разчита на вискоа клиентскат удовлетвореност, а тя се изгражда с добро клиентско обслужване. С помощта на CRM, решаването на казуси…

Управление на Взаимоотношенията с Клиенти по сфери на дейност

Финансов сектор и CRM

CRM във финансовия сектор

Туристически сектор

CRM в сферата на туризма

Държавна администрация

CRM в държавната администрация

Комунален сектор

CRM в комуналния сектор

CRM on-line търговия

CRM в сферата на online търговията

CRM за oбработка на поръчки

CRM за обработка на поръчки

Куриерски услуги

CRM в сектора на куриерските услуги

Важни фактори за избор на CRM решение

Фактори при избор на CRM решение

Изборът на CRM решение е винаги труден и обосноваването му е от съществено значение. С какво би допринесъл на бизнес процесите, как да изчислим ползата от него са само …

CRM като облачна услуга или локална инсталация?

Облачно или локално CRM решение

През последните години понятието SaaS (Софуер като услуга) навлезе стремглаво в бизнес софтуерите, като не подмина и CRM системите. Има множество фактори, които влияят на този избор, като: мога ли самостоятелно да поддържам инфраструктурата, имам ли…