CRM за поддръжка и обслужване на клиенти

Поддръжката и обслужването на клиенти са едни от основните бизнес процеси следващи търговските взаимоотношения с клиентите.

Самостоятелна или интегрирана с CRM тикетинг система?

Съществуват множество варианти на системи за обслужване и поддръжка на клиенти, но когато е дошъл момента за избор на такава е необходимо да се прецени доколко подходящо е поддръжката да е отделена от цялостната информация за клиента. Целта на една CRM система е да изгради дългосрочни взаимоотношения, като съхранява и анализира информацията за клиента.

Менажиране на тикети

Комуникация с клиента при поддръжка

Автоматизации при използване на тикетинг